Vores Historie

Svend Jakobsens Maskinfabrik blev grundlagt i 1942 af Svend Jakobsen.

Svend Jakobsen startede for sig selv, de første måneder i kælderen i sit parcelhus på Amager. Senere lejede han lokaler i en af de gamle gule Amagergårde på Nordmarksvej i Kastrup Kommune.  I 1948 købte han gården til ”delvis nedrivning og ombygning” som det hed af hensyn til nogle daværende restriktioner. Det blev til en lille fabrik i 2 etager bygget sammen med en bolig.

Fremstillingen af plansliberen SJ10 startede i 1952

Her udviklede og producerede han først småtilbehør til bænkslibemaskiner og senere også fræsemaskiner, rundslibere, stikkemaskiner og en savslibeautomat. I 1952 blev den første planslibemaskine SJ 10 fremstillet.

Svend Jakobsens forudsætninger for at konstruere disse makiner var meget beskedne

Han havde gået hver anden dag i 7 år i en to-klasset landsbyskole, og han havde derefter været i lære som smed og havde altså i den forbindelse gået i ”teknisk skole” (som alle lærlinge skulle dengang). Derudover havde han ingen uddannelse.

I 1954 – 1955 startede produktionen af SJ12

Den type planslibemaskine der er produceret flest af gennem tiderne. Desværre oplevede Svend Jakobsen selv ikke succesen af denne type på det internationale marked, idet han døde ganske uventet som 46-årig lige efter nytår 1954 af en blodprop efter en galdestens operation. Blot efter produktionen af ca. 10-12 stk. type SJ12.

Produktionsarealet udvidet til 6000 m2

Hele produktionen foregik 1948 - 1961 på Nordmarksvej. I 1961 flyttede virksomheden til ny opførte bygninger på Amager Landevej. Som bestod af kontorer samt produktions hal på tilsammen 1300 m2. Senere i 1972 efter stor efterspørgsel på maskiner, blev produktionsarealet udbygget til at omfatte ca. 6000 m2.

Familien Jakobsen sælger sin andel af fabrikken

Efter Svend Jakobsens død overtog hans enke Valborg Jakobsen økonomifunktionen. Hun, Svend Jakobsens bror, Helge Jakobsen, og hovedforhandleren Joh. G. Olsson udgjorde en slags bestyrelse. Værkføreren sørgede for den daglige drift.

O.V. Nielsen, der nogle år senere kom ind i firmaet som værkfører for at overtage produktionen, blev senere direktør og medejer af firmaet.

I 1978 solgte familien Jakobsen deres andel af firmaet til O.V. Nielsen.

 

Revolutionerende nyhed

Indtil 1976 bestod hele produktionsprogrammet af 8 typer standardmaskiner som havde forskellig konstruktion, da disse var udviklet af forskellige ingeniører gennem tiderne. Det blev derfor besluttet, at man skulle udvikle en mere avanceret linje af slibemaskiner, som samtidig var en revolutionerende nyhed inden for dette område og som yderligere udvidede Jakobsens palette af tilbud af slibemaskiner.

Dette medførte, at rækken af MODULMASKINERNE med automatisk kompensering for afretningsværdi (6 typer) indgik i produktionen, og disse blev introduceret på EMO, Hannover i 1977 som ”second to none” i forhold til vore konkurrenters teknologi inden for slibemaskiner. Samtidigt medførte disse en totalstandardisering af dele som indgik i produktionen af disse maskiner, hvilket medførte en reduktion af den samlede lagerværdi.

Endvidere medførte den nye betegnelse af modulmaskinernes typebetegnelse, at kunder, sælgere og forhandlere nu kunne forholde sig til de enkelte maskiners slibekapacitet, hvilket absolut ikke var tilfældet med det gamle standardprogram.

Det viste sig, at der med denne nyudvikling virkelig opstod et behov som markedet stod og havde brug for.

Lager og produktionsbesparelser

I 1981 blev det besluttet at standardisere det eksisterende standardprogram på tilsvarende vis, nemlig ud fra samme koncept som lå til grund for Modulmaskinerne. Rækken af typerne 618,824,1026,1032,1424 samt 1432 blev dermed født, hvor slibekapaciteten for hver type er udtrykt i tommer (6”x18” etc.). Denne udvikling og totalstandardisering blev tilendebragt i 1983, hvilket medførte fantastiske lager- og produktionsbesparelser.

Generationsskifte

Dir. O.V. Nielsens to sønner blev ansat som hhv. økonomi samt servicemedarbejdere 1978-80, og i 1983 blev der foretaget et generationsskifte, således at sønnerne overtog firmaet og O.V. Nielsen gik på ”pension”.

Sidenhen udvikledes de nye linjer af såvel standard- som automatiklinjerne, som var udviklinger med datidens nyeste teknologi inden for mekanik samt elektronik. Gennem 1980’erne gennemgik maskinerne en kosmetisk, designmæssig foryngelseskur, samtidig med at det nu var mere ”legalt” – markedet var mere motiveret for - at anvende andre farver end de til dato traditionelle musegrå eller grønne RAL-farver.   

Jakobsen var igen på forkant med udviklingen

I 1990 blev der igen udviklet helt nye maskiner med up-to-date forbedringer, både elektrisk som mekanisk. Som den første slibemaskineproducent indførte man linearføringer på tværbevægelsen sammen med servomotor og –drev. Dette medførte ikke alene en kvalitetsforbedring, men bragte igen store kostpris-reduktioner med sig, idet skrabetiden af vangerne etc. på den enkelte maskine reduceredes med mere end 50%.

Samtidigt blev konstruktionen af slibespindelen forenklet, og gjort meget mere servicevenlig i forbindelse med udskiftning af spindellejer.

SJ1832 blev konstrueret

Markedet forespurgte på en større type maskine end den hidtidige 1432, hvorfor type 1832 blev konstrueret i både standard- samt AC-version. Således kunne Svend Jakobsens Maskinfabrik nu præsentere dette nye koncept samtidig med en udvidelse af programmet i begyndelsen af 1990.

Ejerskifte

Hele industrien i Europa havde meget svære tider m.h.t. afsætning i 1992 som fortsatte i 1993, hvilket medførte at mange virksomheder gik konkurs. Svend Jakobsens Maskinfabrik A/S hørte desværre til blandt disse, hvilket skete 4. august 1993.

Efter der havde været mange forhandlinger med diverse nye investorer, lykkedes det endeligt med den hollandske forhandler De Ridder som ejer, at op starte firmaet igen under navnet Jakobsen Surface Grinders A/S under ledelse af Ben Scherr(De Ridder).

Ny resident for produktion af planskibemaskiner, forgik derefter i lejede lokaler, på stamholmen, Hvidovre.

I 2000 blev den senere direktør Torben Skaanild ansat til at aflaste BS i det daglige virke, og købte samtidig 65 % af aktierne og fortsatte hermed til ultimo november 2002.

Pr. 1-12-2002 blev JSG A/S solgt til Obel-P Holding, Bagsværd med dir. Asbjørn Thomsen som ejer.

I 2004 fandt Jakobsen igen en ny ejer, da FA Müggler opkøbte alle aktiver og flyttede produktionen til Slangerup kort efter.
Allerede året efter overtagelsen var man klar til at præsentere 3 nye maskiner på EMO messen i Hamburg, nemlig 618, 1032, og 1832.

Jakobsen blev en del af Bast & Co A/S

I marts 2013 blev Jakobsen en del af Bast & Co. Dog stadig med Vores eget navn og brand. Vi satser ligeledes fortsat på de gamle dyder, der siden grundlæggelsen i 1942 har gjort Jakobsen Planslibere til en af de mest efterspurgte planslibere i verden, med mere end 13.000 producerede maskiner.

Virksomheden ejes i dag af Jens Hansen og en kreds af medarbejdere. Der satses - med uændret koncept - på de håndværksmæssige traditioner kombineret med den nyeste teknologi indenfor reparation og vedligehold af Planslibemaskiner. Firmaet arbejder efter et kvalitetssystem, der sikrer ensartede og dokumenterede ydelser. Jakobsen råder sammen med moderselskabet Bast & Co, over 3.000 kvadratmeter veludstyrede værksteder og kontorer. Fabrikken i Vejle er beliggende få hundrede meter fra motorvej E45.

Der er gennem tiden udviklet og videreudviklet mere end 30 forskellige Jakobsen Planslibere, heraf den seneste Jakobsen plansliber 1832 CNC New Line fra 2014.

 

 • 1942 Jakobsen Maskinfabrik grundlægges af Svend Jakobsen, der starter for sig selv i kælderen i KBH.
 • 1943- 48 bor Svend Jakobsens Maskinfabrik til leje i en længe af en nedlagt bondegård.  
 • 1948 Flytter Svend Jakobsens Maskinfabrik ind i nybyggede lokaler samme sted.
 • 1952 Den første plansliber præsenteres og kaldes SJ10
 • 1954 SJ12 (den mest solgte Plansliber gennem tiden) produceres for første gang
 • 1955 Grundlægger Svend Jakobsen dør uventet af en blodprop i forbindelse med en operation 2. januar
 • 1961 Jakobsen flytter til nyopførte produktionslokaler på Amager landevej
 • 1961 Jakobsen udstiller for første gang på EMO messen
 • 1972 Fabrikken udbygger sine produktionsarealer til 6000 m2
 • 1978 Enkefru Jakobsen sælger alle aktier til O. V. Nielsen, der er tidligere Produktionschef i Jakobsens Maskinfabrik
 • 1972 Jakobsen udbygger sine produktionsarealer til 6000 M2
 • 1981 Et større standardiseringsprogram gennemføres, og 618, 824, 1026, 1032, 1424 og 1432 modellerne bliver "født"
 • 1983 O. V. Nielsen går på Pension og overlader virksomheden til sine 2 sønner.
 • 1990 Jakobsen 1832 AC introduceres
 • 1992 Virksomheden flytter i nye kontor og produktionsfaciliteter
 • 1993 Hollandske De Ritter der i forvejen har det Hollandske argentur på salget overtager virksomheden og ansætter Ben Schear som adm. Direktør
 • 2000 Torben Skaanild overtager 65 % af aktierne, og trækker derved Jakobsen Planslibere tilbage på Danske hænder
 • 2002 Opel Group i Brøndby opkøber aktieposterne
 • 2002 Jakobsen indleder samarbejde med LMG - renovering af gamle maskiner
 • 2004 FA Müggler overtager Jakobsen Planslibere
 • 2005 Jakobsen Planslibere flyttes til Slangerup hvor FA Müggler havde til huse
 • 2005 618, 1032, 1832 præsenteres på EMO messen i Hamburg
 • 2005 Der indgås argenturaftale med Iverson & Co i Chicago der aftager 2 maskiner øjeblikkeligt
 • 2013 Bast & CO A/S overtager alle aktiviteter i Jakobsen Planslibere og flytter det til Vejle.
 • 2014 Jakobsen 1832 CNC New Line introdiceres
 • 2015 Retrofit programmet introduceres

SJ10 anno 1955:                                                                                  1832 CNC New Line anno 2014:

undefined    undefined

 

Jakobsen Plansliberens tidslinje:

Model                                 Produktionsperiode

SJ10                                        1955-58

SJ12                                        1958-83

SJ16                                        1961-83

SJ17                                        1965-74

SJ24                                        1968-83

SJ25                                        1970-80

SJ30                                        1973-83

SJ24 Automatic                         1976-80

SJ824 GI                                  1978-82

4020-8040                                1977-84

618                                          1981-2003

824                                          1978-2003

1026/32                                   1983-2003

1424/32                                   1983-2003

1832                                        1991-2003

824/1832 CNC New Line             2014- 

 

 

Pozwol nam zadzwonic do ciebie